Databáze učitelů

Databáze překladatelů

Databáze tlumočníků

 

    PROFESIONÁLNÍ JAZYKOVÝ SERVER                      výuka   -   překlady   -   tlumočení

 

DATABÁZE UČITELŮ JAZYKŮ 

Vybraný jazyk: srbština

nyní vyberte region

Praha     Kraj Středočeský     Kraj Jihočeský     Kraj Plzeňský     Kraj Karlovarský     Kraj Ústecký     Kraj Liberecký

Kraj Královéhradecký     Kraj Pardubický     Kraj Vysočina     Kraj Jihomoravský     Kraj Olomoucký     Kraj Zlínský

Kraj Moravskoslezský

 

 

 

a

Seznam učitelů:

Jazyk: srbština

Kraj: Praha

 

1)

Jméno učitele Radka Nováková
e-mail radka.novakova@gmail.com
telefon +420 728 038 135
Město (region) kde působí

Praha

Jazyky, které vyučuje

srbština/bosenština

slovinština

Specializace humanitní směry, energetika, právní jazyk
Odborná kvalifikace (vzdělání, kurzy, certifikáty): studium na FFUK v Praze, studium na Filologické fakultě v Bělehradě, studium na FF Univerzity v Lublani, studium na FF Univerzity v Sarajevu. Mezinárodní certifikát C1 z Univerzity v Bělehradě. Stáž na Velvyslanectví ČR ve Slovinsku
Délka a druh odborné praxe Jazyky vyučuji od r. 2003, srbštinu/bosenštinu učím kontinuálně od r. 2007. Překladatelské činnosti se věnuji od r. 2005.
Věk učitele méně než 25

Při kontaktu s učitelem uveďte, prosím, do předmětu zprávy "Databáze FACTUM CZ".

  

Kraj: Moravskoslezský

 

1)

Jméno učitele Mgr. Lucie Michálková - CroatiaCentrum
e-mail info@croatiacentrum.cz
telefon 606 376 391
Město (region) kde působí

Ostrava (popř. celá republika)

Jazyky, které vyučuje

chorvatština, srbština

Specializace cestovní ruch, vojenství
Odborná kvalifikace (vzdělání, kurzy, certifikáty):

Kroatistika-makedonistika na FF MU Brno

Kroatistika na FF Záhřebské univerzity, Chorvatsko

Délka a druh odborné praxe

5 let

překlady a tlumočení (hl. cestovní ruch, ekonomika, vojenská terminologie)

výuka srbštiny pro MO ČR

Věk učitele 25 - 35 let

Při kontaktu s učitelem uveďte, prosím, do předmětu zprávy "Databáze FACTUM CZ".

 

 © FACTUM CZ, s.r.o.     1999 - 2010

info@FactumCZ.cz