Databáze učitelů

Databáze překladatelů

Databáze tlumočníků

 

    PROFESIONÁLNÍ JAZYKOVÝ SERVER                      výuka   -   překlady   -   tlumočení

 

 

Databáze překladatelů / tlumočníků

 

 

Pro zařazení do databáze překladatelů/tlumočníků

vyplňte prosím tento

Registrační formulář 

 

 

Vaše kontaktní údaje:

Jméno, příjmení, titul:
Kontaktní adresa:

(nezveřejňuje se v databázi)

e-mail:
telefon:

 

Váš profesní profil:

V databázi chcete byt veden jako: překladatel     tlumočník
Jazyky, kterými se zabýváte:
Město (města) ve kterém působíte:
Děláte i soudní překlady/tlumočení? ano     ne
Jaký typ tlumočení? konsekutivní    simultánní

vyplňte, pokud chcete tlumočit

Specializujete se na nějaký obor?
Jaký je Váš mateřský jazyk?
Vaše odborná kvalifikace (vzdělání, kurzy, certifikáty):
Délka a druh odborné praxe:
Ohodnoťte sám své znalosti cizího jazyka: 1 - začátečník; 10 - znalosti na úrovni rodilého mluvčího, včetně výborné znalosti gramatiky (nezveřejňuje se)
Máte živnostenský list? ano     ne
Do jaké věkové kategorie patříte?  (nepovinný údaj)
Další informace (vzkazy) pro pracovníky Agentury FACTUM CZ :
 

Děkujeme za Vaši registraci do databáze.

Pokud budete chtít v budoucnu některé z údajů pozměnit, stačí, když znovu vyplníte a odešlete tento elektronický formulář, případně nám požadované změny sdělíte na info@FactumCZ.cz

Na základě vyplnění tohoto registračního formuláře zveřejníme vaše údaje v naší databázi a zašleme fakturu na úhradu registračního poplatku. 

 

 

 © FACTUM CZ, s.r.o.     1999 - 2010

info@FactumCZ.cz